P   R   O   P   O   Z   I   C   I   J   E
N   A   T   J   E   C   A   N   J   A

za  natjecateljsku  godinu  2010./2011.

Članak 1.

Ovim se Propozicijama određuje oblik natjecanja muških ekipa u:

– županijskoj ligi

Propozicijama se određuju poredak i sve obveze, dužnosti i prava što proizlaze iz natjecanja u natjecateljskoj godini 2010./2011.

Članak 2.

U natjecanju Županijske lige sudjeluje 12 (dvanajest) momčadi.

Natjecateljski brojevi određeni su ždrijebom.

M   U   Š   K   I
1. RK “Zlatar Bistrica”, Zlatar Bistrica
2. RK “Bedekovčina”, Bedekovčina
3. RK “Maksimir Pastela” 2, Zagreb
4. RK “Silent”, Zagreb
5. RK “Zagreb Croatia osiguranje” 3, Zagreb
6. RK “Šalata 96″, Zagreb
7. MRK “Sesvete” 2, Zagreb
8. RK “Odema” 2, Zagreb
9. RK “Maksimir” 2, Zagreb
10. RK “Pavleki”, Zagreb
11. RK “Trnje”, Zagreb
12. RK “Rekreativac”, Zagreb

Članak 3.

Za cjelokupnu organizacijsko-tehničku provedbu natjecanja, Upravni odbor ZRS-a imenuje povjerenika Sašu Martinića.

Članak 4.

Obveze su povjerenika za natjecanje da:

1. izravno upravlja natjecanjem na osnovi propozicija natjecanja i propisnika HRS-a;

2. registrira utakmice;

3. u prvom stupnju odlučuje o svim pitanjima vezanim za ustroj natjecanja;

4. odlučuje o globama propisanim svim propisnicima HRS-a;

5. samostalno pokreće stegovne postupke i odlučuje u prvom stupnju o kaznama zbog

prekršaja klubova i pripadnika HRS-a na utakmicama;

6. redovito izdaje glasnik; nakon svakoga odigranog kola elektronskom poštom ga

otprema:

a) klubovima sudionicima natjecanja,

b) ZRS-ovu Natjecateljskom povjerenstvu,

c) Zboru rukometnih sudaca Zagreb,

d) Srećku Horvatu – voditelju 3.HRL središte

7. zaprima žalbe na svoje odluke i sa svim pisanim dokazima, osobnim obrazloženjem i

potvrdom o uplaćenoj žalbenoj pristojbi otprema poštanskom doznačnicom

Natjecateljskom povjerenstvu ZRS-a;

8. obavi sve pripreme za predstojeću natjecateljsku godinu;

9. obavlja i ostale poslove radi uspješne provedbe natjecanja;

Članak 5.

Glasnik je službeno i javno sredstvo izvješćivanja i objavljivanja odluka i zaključaka te zamjenjuje pisani otpravak za odluke u prvom stupnju.

Članak 6.

Tijelo drugog stupnja koje odlučuje o žalbama na odluke povjerenika za natjecanja jest ZRS-ovo Natjecateljsko povjerenstvo ako su odluke zasnovane na Propozicijama natjecanja, odnosno Stegovno povjerenstvo ako se primjenjuje Stegovni propisnik kao osnova odluka u prvom stupnju.

Članak 7.

Troškovi natjecanja za natjecateljsku sezonu 2010./2011. iznosi 1600,00 kn po ekipi.

Na ime troškova natjecanja (uredski pribor, izdavanje glasnika, putni troškovi, nadoknada za vođenje natjecanja i dr.) klubovi sudionici natjecanja novac uplaćuju na žiro-račun Zagrebačkog rukometnog saveza:

2402006 – 1100045901

Kotizacija natjecanja u iznosu od 1600,00 kn, prvi dio u iznosu od 800,00 kn klubovi su dužni uplatiti do 20. rujna 2010., a drugi iznos od 800,00 kn klubovi su dužni uplatiti do 25. veljače 2011.

Jesenski dio prvenstva započinje 25./26. rujna 2010. i završava 18./19. prosinca 2010.

Proljetni dio prvenstva započinje 5./6. ožujka 2011. i završava 28./29. svibnja 2011.

Klub koji ne uplati novac iz stavka 3. u propisanom roku novčano će se kazniti:

– klub županijske lige s 400 kn,

Članak 8.

Za svaku utakmicu suce i nadzornike suđenja određuje Zbor rukometnih sudaca Zagreb.

Članak 9.

Takse sudaca i nadzornika suđenja iznose 150,00 kn bruto po službenoj osobi.

Taksa za zapisničara i mjeritelja vremena iznosi 20,00 kn neto po službenoj osobi.

Službene osobe imaju pravo naplatiti prijevoz.

Članak 10.

U sezoni 2010./2011. u natjecanju u županijskoj ligi sudjeluje 12 klubova.  Natjecanje se provodi prema dvostrukom bod sustavu, kroz 22 kola, i unaprijed vremenski predviđenom rasporedu. Svaki sudionik lige mora jednom biti domaćin, a drugi puta gost. Klubovi za pobjedu dobivaju 2 boda, za poraz 0 bodova, a za neodlučeni ishod oba kluba dobivaju po 1 bod.

Završni se poredak klubova određuje na osnovi osvojenih bodova.

Ako dva kluba ili više klubova osvoje jednaki broj bodova, poredak se određuje ovako:

–     u izračun se uzimaju međusobni ishodi klubova o kojima je riječ, a redoslijed se određuje na osnovi osvojenih bodova na tako dobivenoj suženoj ljestvici;

–     ako je broj bodova na tako dobivenoj suženoj ljestvici jednak, bolje je poredan klub koji ima bolju razliku danih i primljenih pogodaka na suženoj ljestvici;

–     ako je razlika danih i primljenih pogodaka na suženoj ljestvici jednaka, bolje je poredan klub koji ima bolju ukupnu razliku pogodaka na ljestvici nakon odigrana 22 kola županijske lige;

–     ako je i ukupna razlika danih i primljenih pogodaka na završnoj ljestvici nakon odigrana 22 kola županijske lige jednaka, bolje je poredan klub koji je postigao ukupno više pogodaka na ljestvici nakon 22 kola županijske lige;

–     ako se ni tako ne može odrediti poredak, klubovi dijele mjesto na završnoj ljestvici.

Ako je riječ o mjestu koje odlučuje o prelasku u viši ili niži rang natjecanja, odigrat će se jedna utakmica na neutralnom terenu, a o mjestu će odlučiti Natjecateljsko povjerenstvo ZRS-a. Ako utakmica završi neodlučeno, igraju se nastavci (2×5 min). Ako ishod i tada bude neodlučen, pobjednik će se dobiti pucanjem sedmeraca.

Članak 11.

Utakmice se državnog prvenstva igraju prema Pravilima igre i odredbama propisnika HRS-a.

Klub domaćin na utakmici dužan je za igranje utakmice osigurati jednu lopte s atestom IHF-a.

Članak 12.

Povjerenik će za natjecanje na osnovi zapisnika utakmice i izjava službenih osoba registrirati utakmicu službenim ishodom 10:0 u korist jednog od klubova:

1. ako klub nije doputovao zbog neopravdanih razloga,

2. ako igralište nije bilo osposobljeno za igru domaćinovom krivnjom,

3. ako klub odbije igrati zbog neopravdanih razloga,

4. ako je klub nastupio s neregistriranim, kažnjenim ili suspendiranim igračem,

5. ako je klub nastupio s igračem kojemu je istekla valjanost liječničkog pregleda,

6. ako klub preda utakmicu ili se utakmica ne odigra njegovom krivnjom,

7. ako klub napusti igralište ili odbije nastaviti započetu utakmicu,

8. ako se klupskom krivnjom trajno prekine utakmica,

Osim gubitka utakmice službenim ishodom 10:0, klubu se oduzima i 1 (jedan) bod.

Članak 13.

Ako je utakmica registrirana službenim ishodom 10:0, sukladno odredbama članka 44., povjerenik za natjecanje mora protiv kluba i njegovih dužnosnika pokrenuti stegovni postupak.

Članak 14.

Raspored igranja utakmica mora biti usklađen s Kalendarom natjecanja HRS-a.

Klubovima nije dopuštena zamjena domaćinstava.

Ranije ili kasnije igranje utakmica što se tiče propisanog vremena dopušteno je samo iznimno.

Povjerenik za natjecanje odlučuje u svezi sa stavkom 2. i 3.

Članak 15.

Povjerenik za natjecanje ima pravo odlučiti da se sve ili samo neke utakmice posljednjih triju kola igraju istog nadnevka i s istodobnim početkom.

Članak 16.

Utakmice se igraju subotom s početkom od 12 do 20 sati i nedjeljom s početkom od 11 do 18 sati. Ako je kalendarom natjecanja HRS-a predviđeno da se utakmice odigravaju radnim danom u tjednu (ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak ili petak), početak utakmice mora biti zakazan od 18 do 21 sati.

Pri određivanju nadnevka i vremena početka utakmice, domaćin mora uzeti u obzir mogućnosti za korištenje prometnih veza kako bi gostujući klub imao što manje troškova i što kraće boravio u mjestu igranja utakmice.

Uz obvezatni pisani pristanak povjerenika za natjecanje, utakmice se mogu igrati i u vremenu različitom od onoga iz stavka 1., ako se klubovi tako dogovore.

Članak 17.

Klubovi mogu dogovoriti promjenu odigravanja utakmice, ali ta utakmica mora biti odigrana u ranijem terminu od termina određenog za odigravanje redovnog kola kojem pripada.

U slučaju neophodne potrebe promjene termina utakmice, a nemogućnost dogovora klubova,  termin odigravanja susreta određuje povjerenik, s time da se susret  mora također odigrati u naprijed.

Članak 18.

Utakmice se igraju u sportskim dvoranama koje je registriralo Natjecateljsko povjerenstvo HRS-a.

Sportska dvorana mora ispunjavati uvjete propisane Pravilima igre:

–     igralište je veličine 40×20 m s drvenim ili posebnim gipkim podom;

–     igralište mora biti odvojeno od gledališta čvrstom ogradom, koja treba spriječiti ulazak gledatelja u igralište;

–     ograda mora biti visoka najmanje 1 metar i od uzdužne crte igrališta mora biti udaljena najmanje 1 m;

–     jakost rasvjetnih tijela u dvorani mora biti najmanje 300 luksa; o jakosti se svjetla brinu suci, a  domaćin je obvezatan na zahtjev sudaca i nadzornika pribaviti mjerni uređaj za mjerenje jakosti svjetla;

–     u dvorani moraju postojati za svaki klub i suce odvojene svlačionice s kupaonicama (topla i hladna voda) i sanitarnim čvorom te poseban prostor za službene osobe u kojem se piše zapisnik utakmice;

–     ulazak i izlazak igrača i službenih osoba na igralište i iz igrališta mora biti osiguran od doticaja s gledateljstvom;

–     na najpreglednijem mjestu postavlja se javni uređaj za praćenje tijeka trajanja igre i ishoda utakmice;

–     sukladno Pravilima igre postavljaju se zapisnički stol i klupe za pričuvne igrače i službene klupske osobe;

–     do zapisničkog se stola nalazi mjesto liječnika, koje mora biti posebice obilježeno;

–     na klupi za pričuvne igrače mogu sjediti klupski pripadnici upisani u zapisnik utakmice;

–     gledalište mora imati najmanje 200 (dvjesto) sjedala i poseban ulaz;

–     dvorana mora imati uređaj za grijanje i za zračenje;

–     temperatura u dvorani najkasnije 1 (jedan) sat prije početka utakmice i tijekom utakmice ne smije biti niža od 13 stupnjeva Celzija;

–     strop i rasvjetna tijela moraju biti od dvoranskog poda udaljena najmanje 8 m.

Domaćin koji priređuje utakmicu u sportskoj dvorani koja ne ispunjava bilo koji uvjet iz stavka 2., novčano će se kaznit s 400 kn,

Članak 19.

Utakmice se igraju i na otvorenim igralištima što ih je registriralo HRS-ovo Natjecateljsko povjerenstvo.

Otvorena igrališta moraju ispunjavati ove uvjete:

–     igralište je veličine 40×20 m s asfaltnom podlogom;

–     igralište mora biti odvojeno od gledališta čvrstom ogradom, koja mora spriječiti ulazak gledatelja u igralište;

–     ograda mora biti oko cijelog igrališta;

–     ograda mora biti visoka najmanje 1 metar i od uzdužne crte igrališta mora biti udaljena najmanje 1 m;

–     ograda iza poprečnih crta mora biti tako napravljena da sprječava odlazak lopte;

–     jakost rasvjetnih tijela na igralištu mora biti najmanje 300 luksa; o jakosti se svjetla brinu suci;

–     uz igralište moraju postojati za svaki klub i suce odvojene svlačionice s  kupaonicama (topla i hladna voda) i sanitarnim čvorom te poseban prostor za službene osoba u kojem se piše zapisnik utakmice;

–     ulazak i izlazak igrača i službenih osoba na igralište i iz igrališta mora biti osiguran od doticaja s gledateljstvom;

–     na najpreglednijem mjestu postavlja se javni uređaj za praćenje tijeka trajanja igre i ishoda utakmice;

–     sukladno Pravilima igre postavljaju se zapisnički stol i klupe za pričuvne igrače i služ. klupske osobe;

–     do zapisničkog se stola nalazi mjesto liječnika, koje mora biti posebice obilježeno;

–     na klupi za pričuvne igrače mogu sjediti klupski pripadnici upisani u zapisnik utakmice;

–     gledalište mora imati najmanje 100 (sto) sjedala i poseban ulaz;

–     rasvjetna tijela na igralištu moraju biti udaljena od tla najmanje 8 m.

–     temperatura na terenu najkasnije 1 (jedan) sat prije početka utakmice i tijekom utakmice ne smije biti niža od 13 stupnjeva Celzija;

Domaćin koji priređuje utakmicu na otvorenom igralištu koje ne ispunjava bilo koji uvjet iz stavka 2. i 3., novčano će se kazniti s 400 kn.

Članak 20.

Sve se novčane kazne u ponovljenom slučaju obvezatno udvostručuju u odnosu na prethodnu novčanu kaznu.

Članak 21.

Sve se globe uplaćuju na ZRS-ov žiro račun br. 2402006 – 1100045901 u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja “Glasnika” na internetskoj stranici Zagrebačkog rukometnog saveza, www.zrs.com.hr .

Klub uplatitelj mora izvornik uplatnice predočiti nadzorniku najkasnije 30 (trideset) min prije početka utakmice.

Nadzornik mora uz zapisnik utakmice priložiti i obrazac za sve uplatnice koje je dobio na uvid.

Domaćin mora osigurati pretposljednji i posljednji broj glasnika te isti najkasnije 30. min prije početka utakmice pokazati nadzorniku suđenja.

Domaćin mora osigurati obrasce za izjavu diskvalificiranog igrača ili službene osobe.

Klub koji u roku ne uplati novčanu kaznu iz stavka 1. i domaćin koji ne ispuni obvezu iz stavka 2., novčano će se kazniti s 400 kn, a mogu biti i suspendirani ukoliko ne ispune obvezu iz st. 1 i st. 6.

Članak 22.

U sportskoj je dvorani gdje se igra utakmica zabranjeno pušenje.

U sportsku je dvoranu gdje se igra utakmica zabranjen unos staklenki i tvrdih predmeta pogodnih za bacanje u igralište.

Domaćin koji priređuje utakmicu u sportskoj dvorani u kojoj nisu ispunjene odredbe iz stavka 1. i 2., novčano će se kazniti s 500 kn.

Članak 23.

U sportskoj je dvorani, u gledalištu, prije, za vrijeme i nakon utakmice zabranjena prodaja alkoholnih pića.

Domaćin koji priređuje utakmicu u sportskoj dvorani u kojoj nisu ispunjene odredbe iz stavka 1., novčano će se kazniti s 1600 kn.

Članak 24.

Ako službeni klupski predstavnik bude diskvalificiran, zapisnik će u ime kluba potpisati jedna od preostalih službenih osoba.

Klub koji ne postupi sukladno odredbi iz st. 1., novčano će se kazniti s 400 kn.

Članak 25.

Na otvorenom je igralištu, u gledalištu, prije, za vrijeme i nakon utakmice zabranjena prodaja alkoholnih pića.

Domaćin koji priređuje utakmicu na otvorenom igralištu na kojemu nije ispunjena odredba iz stavka 1., novčano će se kazniti s 1600 kn.

Članak 26.

Igrači nastupaju u jednakoj sportskoj odjeći klupskih boja.

Ako i jedan i drugi klub imaju sportsku odjeću iste boje, drugo imenovana momčad (gost) mora nastupiti u sportskoj odjeći druge boje ako je pravovremeno obaviještena o boji odjeće prvoimenovane momčadi (domaćina).

Sportske majice moraju imati brojeve na leđima najmanje visoke 20 (dvadeset) cm, a na prsima najmanje 10 (deset) cm.

Brojevi igrača na sportskim majicama moraju biti istovjetni brojevima u zapisniku.

Dopušteno je nošenje dužih gaćica ispod gornjih.

Klub čiji igrači ne ispunjavaju odredbe iz stavka 1., 3. i  4., novčano će se kazniti s 40 kn, po svakom igraču.

Članak 27.

Ekipi je dopušteno prijaviti najviše 4 službene osobe za utakmicu. Od toga jedna službena osoba mora biti službeni predstavnik, a jedna trener. Ostale dvije službene osobe mogu biti po izboru kluba, a to mogu biti: pomoćni trener, tehnički rukovoditelj, fizioterapeut, maser ili  liječnik. Službene osobe ne mogu biti zamijenjene tijekom utakmice. Jedan od njih mora biti naveden kao službeni predstavnik, i samo je toj osobi dopušteno obraćanje zapisničaru/mjeritelju vremena i eventualno sucima.

Članak 28.

Igrači se moraju liječnički pregledati i biti proglašeni sposobnima za igranje utakmica.

Igrači bez ovjerenog pregleda nemaju pravo igranja.

Pregled se mora obaviti u sportskoj ili drugoj zdravstvenoj ustanovi.

Pregled ne smije biti stariji od 6 (šest) mjeseci.

Pregled mora biti uveden u zdravstvenoj ustanovi gdje je pregled obavljen s točnim nadnevkom pregleda i potvrdu o učinjenom pregledu dostaviti u Zagrebački rukometni savez.

Članak 29.

Pravo nastupa imaju svi ispravno registrirani i liječnički pregledani igrači.

Za klubove koje imaju više ekipa, za niži rang natjecanja mogu nastupiti igrači mlađi od 21. godinu (igrač koji ne navrši 21. godinu prije početka natjecanja u nižem rangu natjecanja može odigrati cijelu natjecateljsku sezonu, a igrači koji navrše 21. godinu mogu nastupiti za niži rang natjecanja sve dok ne nastupe u višem rangu natjecanja).

Igrači mlađi od 16 (šesnaest) godina života moraju imati ovjeren specijalistički liječnički pregled radi nastupa u seniorskoj konkurenciji, što se dokazuje posebnim kartonom.

Specijalistički liječnički pregled vrijedi 1 (jednu) godinu.

Članak 30.

Prije početka utakmice službeni klupski predstavnik obvezatno daje na uvid nadzorniku ovjereni spisak igrača i službenih osoba od strane matičnog Saveza i Kluba.

Igrači ili službena osoba koji se ne nalaze na takovom ovjerenom spisku ne mogu nastupiti na utakmici.

Članak 31.

Nadzornici NE SMIJU dozvoliti nastup igraču ili službenoj osobi koji nisu na popisu koji je ovjeren od strane Zagrebačkog rukometnog saveza i Kluba.

Natjecateljske iskaznice služe ISKLJUČIVO ZA IDENTIFIKACIJU OSOBE.

Članak 32.

Prije početka utakmice službeni klupski predstavnik obvezatno daje na uvid nadzorniku trenersku licenciju.

Klub nema pravo nastupiti s trenerom koji nema licenciju.

Klub koji nastupi sukladno stavku 2., novčano će se kazniti s 1000 kn.

Članak 33.

Domaćin mora najkasnije 96 (devedeset i šest) sati prije početka utakmice brzojavom ili e-mail poštom izvijestiti gosta i povjerenika za natjecanje o nadnevku i vremenu početka utakmice.

Domaćin mora najkasnije 72 (sedamdeset dva) sata prije početka utakmice brzojavom ili e-mail poštom izvijestiti suce i nadzornika o nadnevku i vremenu početka utakmice.

Domaćin mora najkasnije 72 (sedamdeset dva) sata prije početka utakmice pismeno izvijestiti zbor sudaca o nadnevku i vremenu početka utakmice. Zbor mora osigurati zapisničara i mjeritelja vremena.

Domaćin koji ne ispuni odredbe iz st. 1., 2. i 3., novčano će se kazniti s     500 kn , za svaku nepo-

slanu obavijest.

Članak 34.

Klub mora pismenim putem o potrebi za zapisničarom i mjeriteljem vremena obavijestiti Zbor rukometnih sudaca kojem teritorijalno pripada.

Dužnost zapisničara i mjeritelja vremena na utakmicama, mogu obnašati samo djelatni pripadnici Udruge hrvatskih rukometnih sudaca koji ispunjavaju uvjete propisane Propisnicima Udruge hrvatskih rukometnih sudaca i koji imaju ovjerenu licencu Udruge hrvatskih rukometnih sudaca za natjecateljsku godinu 2010./2011.

Zapisničar i mjeritelj vremena moraju doći na utakmicu na koju su određeni najkasnije 30 minuta prije vremena početka utakmice.

Nadzornik mora provjeriti identitet zapisničara i mjeritelja vremena, na osnovi licencije i iskaznice pripadnika Udruge hrvatskih rukometnih sudaca.

Klub domaćin koji ne postupi sukladno odredbama iz stavka 1. i 2.  kaznit će s 300 kn.

Članak 35.

Domaćin mora pravodobno osigurati sportsku dvoranu ili otvoreno igralište sukladno propisima iz ovih Propozicija.

Mora osigurati i najmanje 1 (jednu) osobe koje će obnašati dužnost redara. Redari moraju nositi vidljive oznake.

Najkasnije 30 (trideset) min prije početka utakmice domaćin mora nadzorniku priopćiti ime i prezime, datum rođenja i broj osobne iskaznice glavne i odgovorne osobe za organizaciju utakmice, te za osiguranje dostatnog broja redara u ovisnosti o rizičnosti utakmice.

Glavna i odgovorna osoba za organizaciju utakmice odgovorna je za organizaciju i djelovanje redarske službe prije, za vrijeme i poslije utakmice.

Domaćin mora omogućiti nadzorniku, ako on to zatraži, provjeru identiteta svih redara.

Domaćin koji ne ispuni bilo koju od odredbi iz prethodnih stavaka, novčano će se kazniti s   1000 kn.

Ukoliko službene osobe (suci i nadzornik suđenja) nedvojbeno utvrde da se redari koji su odgovorni za red u dvorani nesportski ponašaju i stvaraju nered, na osnovi prijave službenih osoba domaćin će se novčano kazniti s      2000 kn do 8000 kn.

Članak 36.

Domaćin mora pravodobno po Zakonu o javnom okupljanju obavijestiti nadležnu policijsku postaju ili policijsku upravu o održavanju sportske priredbe.

Domaćin mora nadzorniku predočiti prijavu javnog okupljanja, a prijava mora biti ovjerena od strane mjerodavne policijske postaje.

Domaćin koji ne ispuni odredbe stavka 1. i 2. novčano će se kazniti s 400 kn

Članak 37.

Domaćin mora pravodobno osigurati i službujućeg liječnika s priborom za prvu pomoć.

Službeni liječnik iz stavka 1. mora biti nazočan najkasnije 30 (trideset) min prije početka utakmice, pa do zaključenja zapisnika utakmice.

Utakmica se ne smije igrati bez nazočnosti službenog liječnika, a liječnika se može čekati najviše 15 minuta nakon zakazanog vremena za početka utakmice.

Domaćin mora osigurati, ako to nadzornik zatraži, provjeru identiteta službenog liječnika.

Nadzornik mora u zapisnik utakmice upisati ime i prezime službenog liječnika.

Domaćin koji ne ispuni odredbe iz stavka 1., 2. i 4., novčano će se kazniti s 400 kn.

Članak 38.

Domaćin mora poštovati sve propise HRS-a u svezi s igranjem utakmice, dok svi sudionici utakmice ne napuste sportski objekt.

Domaćin je odgovoran za red i sigurnost u sportskom objektu.

Domaćin mora na zahtjev gostujućeg kluba i službenih osoba, ali i po potrebi, pružiti potpunu sigurnost od dolaska u mjesto igranja utakmice pa do odlaska iz mjesta igranja.

Domaćin koji ne ispuni odredbe iz prethodnih stavaka, novčano će se kazniti s 800 do 1600 kn.

Članak 39.

Domaćin je odgovoran za nestanak struje u sportskom objektu, ako nestanak nije posljedica kvara.

Nadzornik mora u zapisnik utakmice opisati događaj i ubilježiti točno vrijeme prekida.

U svezi sa stavkom 1., domaćin će se novčano kazniti s 400 do 1200 kn.

Članak 40.

Ulazak gledateljima u igralište nije dopušten 60 (šezdeset) min prije početka utakmice, pa do odlaska svih sudionika s igrališta.

Ulazak gledatelja u igralište poslije završetka utakmice a da time nitko nije ugrožen, ne smatra se slabo priređenom utakmicom. U protivnom, smatra se slabo priređenom utakmicom.

Domaćin je odgovoran za provedbu stavka 1.

Nadzornik mora u zapisniku utakmice opisati događaj iz stavka 1.

U svezi sa stavkom 1., domaćin će se novčano kazniti s 400 do 1200 kn.

Članak 41.

Domaćin je odgovoran za ispade gledatelja i bacanje predmeta u igralište, što se smatra slabo priređenom utakmicom.

Domaćin nije odgovoran za ispade gledatelja i nered u kojem sudjeluju gledatelji ako se nedvojbeno može utvrditi da su ispad i nered učinili gledatelji gostujućeg kluba. U tom slučaju odgovoran je gostujući klub.

Nadzornik mora u zapisniku utakmice opisati događaj iz stavka 1 i 2..

U svezi sa stavkom 1. i 2., klub će se novčano kazniti s 400 do 1400 kn.

Članak 42.

Domaćin je odgovoran za nered u kojem sudjeluju gledatelji ili za napadaj gledatelja na igrače ili službene osobe.

Domaćin nije odgovoran za nered u kojem sudjeluju gledatelji ili za napadaj gledatelja na igrače ili službene osobe ako se nedvojbeno može utvrditi da su nered ili napadaj gledatelja na igrače ili službene osobe učinili gledatelji gostujućeg kluba. U tom slučaju odgovoran je gostujući klub.

Nadzornik mora u zapisniku utakmice opisati događaj iz stavka 1 i 2.

U svezi sa stavkom 1. i 2., klub će se novčano kazniti i kazniti s     1200 do 2400 kn.

Osim novčane kazne iz stavka 4. a u svezi sa stavkom 1. i 2., klubu se može izreći i kazna zabrane igranja na svojem igralištu s do 6 utakmica zabrane igranja na svojem igralištu.

Najbliže mjesto u kojemu se može odigrati utakmica ne smije biti bliže od 20 (dvadeset) km, javnim prometalom, od klupskog sjedišta.

Članak 43.

Domaćin ubire sav prihod s utakmice.

Domaćin mora zapisničaru i mjeritelju vremena te službenom liječniku isplatiti novac sukladno izračunu troškova, najkasnije prije zaključenja zapisnika utakmice.

U svezi sa stavkom 2., domaćin će se novčano kazniti s 800 kn.

Članak 44.

Domaćin mora izvijestiti nadzornika o broju nazočnih gledatelja i možebitnome novčanom prihodu, najkasnije 10 (deset) min nakon svršetka utakmice. Nadzornik mora upisati broj gledatelja u zapisnik utakmice.

Članak 45.

Domaćin mora svakome rukometnom klubu omogućiti nesmetano snimanje utakmice.

Snimanje se utakmice najavljuje pisanim podneskom domaćinu i povjereniku za natjecanje najkasnije 60 (šezdeset) sati prije igranja utakmice.

U svezi sa stavkom 1. i 2., domaćin će se novčano kazniti s 800 kn.

Članak 46

Zapisnici utakmica Županijske lige vode se isključivo u elektronskom obliku na to predviđenom obrascu od strane HRS-a. Domaćin mora osigurati 5 primjeraka zapisnika i omogućiti pisanje zapisnika računalom. Domaćin mora osigurati prostoriju za nesmetano pisanje zapisnika. Domaćin je dužan osigurati osobu za pisanje zapisnika koja posjeduje vještinu pisanja na računalu. Sve eventualne primjedbe se naznačuju u dodatno izvješće te upisuju u posebni obrazac

Zapisnik utakmice se direktno vodi u računalu. Po završetku utakmice elektronski zapisnik se šalje e-mailom na zuplige@zrs.com.hr.

Po završetku utakmice zapisnik se isprinta i da svim sudionicima kao i službenim osobama na potpis i pošalje na adresu ZRS-a Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb.

Domaćin je dužan svim sudionicima dati potpisane zapisnike.

U slučaju da domaćin zapisnik piše ručno isti treba prepisati u elektronski oblik te takovog poslati na e-mail: zuplige@zrs.com.hr a ručno pisani zapisnik koji je potpisan od strane svih sudionika poslati na adresu ZRs-a.

U svezi sa stavkom 1., 2., 3. i 5., domaćin će se novčano kazniti s 500 kn.

Članak 47.

U zapisnik se utakmice obvezatno upisuju imena i prezimena i registarski broj svih igrača i službenih klupskih osoba.

Jedna od službenih klupskih osoba mora biti službeni predstavnik, koji smije samo uljudno komunicirati sa službenim osobama za zapisničkim stolom.

Trener smije samo kratkotrajno ustajati s klupe, radi zamjene igrača ili davanja naputka o načinu igre.

Igrač ima pravo na zagrijavanje samo iza svoje klupe, ako iza nje ima dostatno prostora.

Tijekom prekida trajanja igre u igralište se iz prostora za zamjenu igrača mogu ući samo dvije osobe nakon poziva sudaca propisanim znakom.

Članak 48.

Za svaku utakmicu povjerenik za nadzornike suđenja određuje nadzornika, koji zastupa HRS.

Nadzornik obavlja svoj posao sukladno odredbama Propisnika o ustroju natjecanju i ostalih propisa HRS-a i Udruge hrvatskih rukometnih sudaca.

Ako na utakmicu ne dođe određeni nadzornik, zamjenjuje ga sa svim pravima i obvezama jedan od dvojice određenih sudaca.

Ako za zapisničkim stolom nema nadzornika, klupski službeni predstavnici imaju pravo sjediti za zapisničkim stolom.

Članak 49.

Nadzornik mora odmah nakon utakmice zatražiti pisanu izjavu od igrača koji je bio diskvalificiran ili isključen do svršetka utakmice ili od službene klupske osobe koja je bila diskvalificirana.

Igrač i službena osoba iz stavka 1. moraju nakon toga napisati izjavu i predati je nadzorniku.

Nadzornik mora izjavu ili izjave iz stavka 2. predati domaćinu, koji ih telefaksom s izvornikom zapisnika utakmice šalje povjerenstvu/povjereniku za natjecanje. Suci moraju obvezno upisati da li podnose prijavu protiv diskvalificiranog igrača ili službene osobe te obrazložiti razloge za podnošenje ili nepodnošenje prijave. O tome je dužan svoje mišljenje dati i nadzornik.

Na igrače koji su diskvalificirani zbog trećeg isključenja na dvije minute ne primjenjuje se stavak 1.

Klub čiji pripadnik ne ispuni odredbe stavka 1. i 2., novčano će se kazniti s 200 kn.

Članak 50.

Isključenje do svršetka utakmice ima za posljedicu novčanu kaznu sukladno stavku 4. ovog članka, suspenziju i pokretanje stegovnog postupka.

Suspenzija iz stavka 1. stupa na snagu odmah.

Ako službena osoba zbog diskvalifikacije podnese prijavu povjereniku za natjecanje, neposredna je posljedica suspenzija i pokretanje stegovnog postupka, ako tako odluči povjerenik za natjecanje.

Za svaku diskvalifikaciju (izravni crveni karton) izrečenu igraču, a koja za posljedicu nema suspenziju (prijavu od strane službenih osoba) i pokretanje stegovnog postupka izriče se novčana kazna koju plača klub u iznosu od  300 kn.

Za svaku ponovljenu diskvalifikaciju iz stavka 4. novčana kazna se uvećava za 20 % u odnosu na prethodnu (prva 300 kn, druga 360 kn, treća 432 kn, četvrta 518 kn itd.).

Kazna izrečena za prekršaj iz stavka 1. ili 3. odrađuje se u stupnju natjecanja u kojemu je izrečena, osim u slučaju kada se kažnjeniku izreče kazna zabrane nastupanja u rukometu. Tada nema pravo nastupa niti u ostalim stupnjevima natjecanja dok mu kazna ne istekne.

Članak 51.

Svaku utakmicu sude dva suca.

Ako jedan od određenih sudaca ne dođe, utakmicu će suditi samo jedan sudac.

Ako na utakmicu ne dođe ni jedan od određenih sudaca, odredit će se dva suca ili jedan sudac koji su na listi sudaca a zateknu se u sportskom objektu.

Ako se klubovi ne mogu dogovoriti koji će od nazočnih sudaca s liste suditi utakmicu, nadzornik će odabrati dvojicu ili jednoga.

Troškove zbog nedolaska sudaca snosi Udruga Hrvatskih rukometnih sudaca HRS-a.

Članak 52.

Ako su suci najavili da će zakasniti, vrijeme će se početka utakmice odgoditi.

Ako suci nisu najavili da će zakasniti, nadzornik će s domaćinom nastojati pronaći suce (s liste) iz mjesta igranja utakmice odnosno iz najbližeg mjesta. Domaćin tada mora osigurati najbrži prijevoz sudaca do sportskog objekta o trošku Udruge hrvatskih rukometnih sudaca.

Članak 53.

Radi igranja utakmice nadzornik ima pravo odlučiti, u dogovoru s klubovima i sucima, da se utakmica igra sutradan, a o svojoj će odluci odmah izvijestiti povjerenstvo/povjerenika za natjecanje.

Ako nadzornik odgodi utakmicu, mora povjerenstvo/povjerenika za natjecanje izvijestiti o novčanom trošku obiju momčadi zbog produženog boravka:

–     ako se utakmica igra ujutro, gostujućem se klubu priznaje jedan obrok u hotelu za najviše 16 (šesnaest) osoba i naknada za osigurani prijevoz, ako je veza izgubljena;

–     ako je povratak predviđen u popodnevnim ili večernjim satima neovisno o promjeni vremena početka utakmice, gostujući klub nema pravo na naknadu za produženi boravak;

–     ako je gostujući klub iz mjesta igranja utakmice, nema pravo na naknadu;

–     ako se gostujući klub može vratiti u svoje mjesto i sutradan doputovati, priznaju mu se putni troškovi za 16 (šesnaest) osoba u oba smjera putovanja;

–     ako se klub koristi osobnim automobilima ili se u prebivalište može vratiti u kasnim večernji satima, nakon utakmice koja je zbog opisanog uzroka odigrana kasnije od određenog početka, gostujući klub nema pravo na naknadni trošak.

Sve pojedinosti iz prethodnog stavka nadzornik će upisati u posebnom izvještaju, kojeg osim njega potpisuju službeni klupski predstavnici, suci, zapisničar i mjeritelj vremena te zdravstvena osoba.

Domaćin mora pronaći mogućnost da se u takvim okolnostima utakmica igra kasnije istog dana ili sutradan, u vremenu najpovoljnijem za oba kluba.

Odbijanjem nastupa bez opravdanog razloga smatrat će se činjenica ako jedan klub ili oba kluba ne prihvate navedene uvjete.

Članak 54.

Prije početka utakmice suci moraju sukladno Pravilima igre i propozicijama natjecanja pregledati igralište i sve u svezi s time.

Ako suci nedvojbeno ustanove da igralište ne omogućuje početak utakmice ili da nije ispunjen neki od uvjeta iz članka 18. ili 19. ovih Propozicija, zahtijevat će od domaćina da otkloni nedostatke. Ako nije moguće u potpunosti otkloniti nedostatke, suci će na osnovi svojih nalaza izvijestiti nadzornika i odlučiti da li postoje u dovoljnoj mjeri uvjeti da se utakmica igra.

Suci moraju sve to opisati u zapisniku utakmice.

Članak 55.

Vrijeme čekanja suparničkog kluba iznosi 15 (petnaest) min, računajući od vremena određenog za početak utakmice.

Nadzornik ima pravo vrijeme čekanja produžiti za najviše 30 (trideset) minuta od vremena određenog za početak utakmice.

Ako klub zbog opravdanih razloga kasni i više od vremena čekanja iz stavka 2., nadzornik će istražiti mogućnost da se utakmica igra istog ili sljedećeg dana.

Klub koji neopravdano zakasni na utakmicu novčano će se kazniti s 800 kn.

Članak 56.

Nakon završetka utakmice (najkasnije 15 minuta) domaćin mora povjereniku za natjecanje putem sms poruke (mob. 099/814-4924) poslati rezultat utakmice.

Domaćin mora po završetku utakmice odmah poslati elektronski zapisnik na e-mail zuplige@zrs.com.hr,.

Domaćin mora prvoga radnog dana nakon utakmice do 12 (dvanaest) sati otpremiti povjereniku za natjecanje poštanskom doznačnicom izvornik zapisnika s možebitnim pisanim izjavama, na adresu Zagrebački rukometni savez, Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb.

U svezi sa stavkom 1., 2. i 3., domaćin će se novčano kazniti s 500 kn.

Članak 57.

Zapisnik se piše u nazočnosti službenih klupskih predstavnika, nadzornika, sudaca, zapisničara i mjeritelja vremena te službenog liječnika.

Klub čiji pripadnik ne potpiše zapisnik utakmice svojom voljom, novčano će se kazniti s 500 kn.

Članak 58.

Ako zbog nekog razloga izvornik zapisnika pisan tijekom utakmice bude uništen, odmah nakon utakmice piše se novi zapisnik.

U novi zapisnik mora biti sve ubilježeno jer se smatra da se dogodilo samo ono što je upisano u zapisnik utakmice.

Ako zapisnik bude uništen ili privremeno skriven, a za to je odgovoran ili domaćin ili gostujući klub, novčano će se kazniti ili jedan ili drugi s 500 kn.

Članak 59.

Protiv nadzornika, sudaca, zapisničara i mjeritelja vremena koji ne dođu na utakmicu, povjerenstvo/povjerenik će za natjecanje pokrenuti stegovni postupak.

Stegovni se postupak može pokrenuti i protiv odgovornog pripadnika UHRS-a.

Nakon završetka utakmice (najkasnije 15 minuta) nadzornik mora povjereniku za natjecanje putem sms poruke (099/814-4924) poslati rezultat utakmice. Protiv nadzornika koji ne obavi sve svoje dužnosti pokrenut će se stegovni postupak.

Članak 60.

Na odigranu utakmicu klub ima pravo uložiti žalbu.

Žalba se najavljuje u roku od 30 (trideset) min nakon utakmice, a prije zaključenja zapisnika utakmice.

U zapisnik utakmice moraju biti ubilježeni razlozi zbog kojih se klub žali.

Potpisnici zapisnika moraju izreći svoje mišljenje o razlozima žalbe.

Samo utakmica na koju je uložena žalba može biti poništena.

Članak 61.

Žalba zbog stanja u sportskom objektu mora se najaviti nadzorniku najkasnije 15 (petnaest) min prije početka utakmice.

Žalba zbog nepropisnog nastupa igrača, bez obzira na razlog, može se podnijeti najkasnije 48 (četrdeset osam) sati nakon utakmice, a najava žalbe mora biti najavljena u zapisnik.

Žalba iz stavka 1. se ne može uložiti nakon početka utakmice.

Članak 62.

U roku od 48 (četrdeset osam) sati, računajući od sata svršetka utakmice, žalitelj mora povjereniku za natjecanje otpremiti izvornik žalbe sa svim možebitnim spisima.

Žalba se otprema poštanskom doznačnicom.

Članak 63.

Žalitelj mora uplatiti na žiro-račun ZRS-a broj 2402006 – 1100045901 žalbenu pristojbu, i to u roku od 48 (četrdeset osam) sati računajući od sata svršetka utakmice.

Žalitelj na ime žalbene pristojbe iz stavka 1., uplaćuje      1200 kn.

Članak 64.

Povjerenik za natjecanje mora u roku od 8 (osam) dana od dana prijama odlučiti u prvom stupnju.

Članak 65.

Na odluku povjerenika za natjecanje nezadovoljna strana ima pravo žalbe drugostupanjskom tijelu, Natjecateljskom povjerenstvu ZRS-a, u roku od 8 (osam) dana od dana prijama glasnika, ukoliko su odluke utemeljene na Propozicijama natjecanja, odnosno Stegovnom povjerenstvu ukoliko se primjenjuje Stegovni propisnik kao temelj odluka u prvom stupnju.

Natjecateljsko, odnosno Stegovno povjerenstvo ZRS-a mora u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijama donijeti odluku u drugom stupnju.

Odluka Natjecateljskog odnosno Stegovnog povjerenstva je neopoziva.

Članak 66.

Podnositelj žalbe u drugom stupnju mora uplatiti na žiro-račun ZRS-a broj 2402006 – 1100045901 žalbenu pristojbu i dostaviti dokaz o uplati zajedno sa žalbom putem povjerenika za natjecanje na adresu Natjecateljskog odnosno Stegovnog povjerenstva ZRS-a.

Žalitelj na ime žalbene pristojbe iz stavka 1., uplaćuje 2000 kn.

Članak 67.

Na odluku drugostupanjskog tijela može se uložiti zahtjev za zaštitu zakonitosti.

Zahtjev se predaje predsjedniku ZRS-a, najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca računajući od dana pravomoćnosti odluke.

Članak 68.

Žalba na prvostupanjsku odluku dostavlja se drugostupanjskom tijelu posredstvom povjerenstva/povjerenika za natjecanje.

Zahtjev za zaštitu zakonitosti dostavlja se predsjedniku ZRS-a koji ocjenjuje opravdanost podnošenja zahtjeva Skupštini ZRS-a na odlučivanje.

Članak 69.

Ako klub zbog opravdanih razloga ne dođe na utakmicu, razloge prosuđuje povjerenik za natjecanje, koji i određuje novi nadnevak i vrijeme igranja utakmice.

Ako klub zbog neopravdanih razloga ne dođe na utakmicu, mora platiti domaćinu stvarne troškove priređivanja utakmice.

Troškove iz stavka 2. određuje povjerenik za natjecanje na osnovi izračuna koji mu je dužan, uz dokaze, dostaviti domaćin.

Klub koji zbog neopravdanih razloga ne dođe na utakmicu, novčano će se kazniti s 5000 kn, a utakmica će se registrirati službenim ishodom 10:0 u korist drugog kluba. Osim gubitka utakmice službenim ishodom 10:0, klubu se oduzima i 1 (jedan) bod.

Klub koji zbog neopravdanih razloga ne dođe na Kup utakmicu, novčano će se kazniti s 5000 kn, a utakmica će se registrirati službenim ishodom 10:0 u korist drugog kluba. Osim gubitka utakmice službenim ishodom 10:0, klub  gubi pravo natjecanja u Kupu slijedeće natjecateljske sezone.

Povjerenik za natjecanje mora podnijeti i stegovnu prijavu protiv kluba koji neopravdano ne dođe na utakmicu.

Članak 70.

Ako klub odustane od natjecanja ili bude isključen, svi se njegovi ishodi brišu iz ljestvice natjecanja ako je odigrao manje od polovine od sveukupnog broja utakmica.

Ako je taj klub odigrao polovinu ili više od sveukupnog broja utakmica, sve će se preostale utakmice registrirati službenim ishodom 10:0, u korist suparnika.

Članak 71.

Utakmica se može prekinuti privremeno ili trajno. O prekidu utakmice odlučuju suci, ako su iscrpljene sve prethodno provedene mjere da bi se utakmica privela svršetku.

Utakmica se prekida privremeno:

1. zbog velike hladnoće ili nesnosne vrućine ili ako se igralište u tijeku utakmice onesposobi za

igru toliko da onemogućuje nadzor nad loptom;

2. zbog mraka ili rasvjete koja ne udovoljava odredbama propozicija i Pravila igre;

3. zbog neuljudnog vladanja gledatelja i nakon upozorenja službene osobe;

4. zbog bacanja različitih predmeta u igralište, na suce, službene osobe ili igrače;

5. zbog tvornog obračuna između igrača, trenera i službenih klupskih osoba;

6. zbog nereda na igralištu, ometanja igre od gledatelja ili uopće zbog slabo priređene

utakmice;

7. zbog ostalih razloga koji su predviđeni Pravilima igre.

Kad se utakmica privremeno prekine zbog više sile, prekid traje dok se ne stvore zadovoljavajući uvjeti za igru.

Utakmica se prekida trajno:

1. zbog tvornog napadaja na službene osobe, igrače i članove njihova stručno-tehničkog stožera;

2. kad su narušena Pravila igre i uvjeti igranja utakmice toliko da suci, unatoč poduzetim mjerama, ne mogu utakmicu privesti njenu svršetku.

Prije odluke o trajnom prekidu, nadzornik i suci moraju tražiti od domaćina:

– da otkloni nedostatke u organizaciji utakmice, ako je prekid nastao zbog slabo priređene utakmice,

– da uvede red na igralištu,

– da isprazni gledalište ili djelomice udalji gledatelja.

Ako se ni tada ne osigura red na igralištu, suci će utakmicu trajno prekinuti.

Članak 72.

Ako se igra ponovljena ili se nastavlja privremeno prekinuta utakmica, troškove snosi klub koji je prouzročio prekid utakmice. Ako je utakmica prekinuta zbog vremenske nepogode ili više sile, tada svaki klub snosi svoje troškove.

Ponovljena se utakmica igra prema odluci povjerenstva/povjerenika za natjecanje ili tijela koje je odlučilo o ponavljanju utakmice.

Članak 73.

Ako jedna momčad daje jednog ili više igrača za državnu seniorsku ili juniorsku reprezentaciju Republike Hrvatske, može zatražiti promjenu termina odigravanja utakmice, a koja se mora odigrati ranije od predviđenog termina odigravanja kola..

Zahtjev se za promjenu termina utakmice podnosi povjereniku za natjecanje najkasnije 15 (petnaest) dana prije dana igranja utakmice. U zahtjevu se navode razlozi zbog kojih se zahtijeva odgoda utakmice.

Iznimno, zahtjev za promjenom termina može i u kraćem roku, ali ne u kraćem od 7 (sedam) dana.

Povjerenik za natjecanje mora u roku od 5 (pet) dana po prijemu zahtjeva donijeti svoju odluku.

Prvenstvena utakmica ne može biti odgođena ako je određeno da se sve utakmice jednog kola moraju igrati istog dana s istodobnim početkom. Tada može biti odgođeno cijelo kolo.

Članak 74.

Klub čija službena osoba na klupi za pričuvne igrače bude opomenuta, novčano će se kazniti s 500 kn.

Klub čija službena osoba na klupi za pričuvne igrače bude kažnjena vremenskom kaznom isključenja na 2 minute, novčano će se kazniti s 500 kn.

Klub čija službena osoba ili igrač na klupi za pričuvne igrače bude diskvalificiran, novčano će se kazniti s 1000 kn.

Za svaku ponovljenu opomenu iz stavka 1. ili vremenskom kaznom isključenja na 2 minute iz stavka 2. novčana kazna se uvećava za 20 % u odnosu na prethodnu (prva 500 kn, druga 600 kn, treća 720 kn, četvrta 864 kn itd.).

Za svaku ponovljenu diskvalifikaciju iz stavka 3. novčana kazna se uvećava za 20 % u odnosu na prethodnu (prva 1000 kn, druga 1200 kn, treća 1488 kn, četvrta 1786 kn itd.).

Svaka se opomena i diskvalifikacija bilježi klubu, a ne pojedincu.

Novac na ime novčanih kazni iz stavka 1., 2., 3., 4. i 5. uplaćuju klubovi.

Članak 75.

Sve novčane kazne koje je izrekao povjerenika za natjecanje moraju se platiti u propisanom roku sukladno čl. 21. Propozicija o natjecanju.

Članak 76.

Povjerenik za natjecanje mora utakmicu registrirati u roku od 15 (petnaest) dana od dana igranja potonje.

Utakmica se registrira na osnovi:

– zapisnika utakmice,

– izjava sudaca u zapisniku utakmice,

– izjave nadzornika u zapisniku utakmice i

– možebitnih naknadnih izvještaja sudaca i nadzornika.

Utakmica na koju je uložena žalba registrirat će se po svršetku žalbenog postupka.

Članak 77.

Klub ima pravo tražiti nazočnost velenadzornika o svom trošku, najkasnije 3 (tri) dana prije dana igranja utakmice.

Pisani se zahtjev dostavlja povjereniku za natjecanje.

Velenadzornika određuje povjerenik za nadzornike suđenja.

Članak 78.

Povjerenik za natjecanje u provedbi stegovnih postupaka primjenjuje Stegovni propisnik HRS-a.

Povjerenik za natjecanje ima pravo i obvezu prijaviti Udruzi hrvatskih rukometnih sudaca one njene pripadnike koji su na utakmici prekršili Pravila igre i propisnike Udruge hrvatskih rukometnih sudaca.

Povjerenik za natjecanje ima pravo i obvezu provesti stegovni postupak protiv pripadnika Udruge hrvatskih rukometnih sudaca koji su na utakmici prekršili Propozicije natjecanja i propise HRS-a.

Članak 79.

Za sve što nije propisano Propozicijama natjecanja, vrijede odredbe svih propisnika HRS-a i Udruge hrvatskih rukometnih sudaca te Zakona o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima i Zakona o sportu.

Članak 80.

Propozicije natjecanja tumači Natjecateljsko povjerenstvo ZRS-a.

Članak 81.

Promjene i dopune Propozicija natjecanja obavljaju se na način i po postupku propisanom za njihovo donošenje.

Članak 82.

Propozicije natjecanja stupaju na snagu danom donošenja, kad su prestale vrijediti sve dotadašnje propozicije.

U Zagrebu, 6. rujna 2010.

Voditelj lige

Saša Martinić

Tajnik ZRS-a:

Tomislav Mihić,